RD v Jesenici vestavba v Horšovském Týně RD ve Slaném bazénový domek v Srbech rekonstrukce bytu na Letné rekonstrukce bytu v Dejvicích interiér RD ve Velkých Popovicích interiér RD v Kladně RD Vacov BD Zengrova Anglické nábřeží v Plzni vestavba do stodoly v Puclicích rekonstrukce BD v Lochkově rekonstrukce vily v Ostravě RD v Družci rekonstrukce sídla AON v Praze

MICROOFFICE

2017-2018


Investor: SilentLab

Plocha:  1 m2

Stupeň: STS, PDI, AD

KONCEPT

MICROOFFICE je minimální samostatné a na okolí nezávislé pracovní místo. Vnímáme ho jako rozhraní, které rozděluje svým pláštěm prostředí dvou různých kvalit. Vnitřní svět – soukromý, tichý, klidný, soustředěný ve vnějším rušném, tepajícím, hlučném. Stále jsou však spolu oba prostory vizuálně, energeticky, světelně i pocitově propojeny.

V návrhu řady PURE pracujeme s mírou vyvážení dvou základních principů. Hmoty a prostoru, průhledného a neprůhledného, pevného a měkkého, intimního a otevřeného.

Naproti sobě postavené plochy pevné, měkké a neprůhledné skořápky chrání vnitřní prostor. Objekt je v jednom směru neprůhledný, hmotný, ukrývající vnitřek za pevnou fasádu. V druhém směru je naopak průhledný, propojený s okolím. Stropní prosklení propojení posiluje a pouští do interieru přirozené světlo okolí.

Velkou péči věnujeme kvalitě zpracování a výběru materiálů. Bezdetailové provedení podtrhuje jednoduchost a sílu konceptu.

 

TECHNOLOGIE

Jednoduchost je i mottem řešení funkčních požadavků. Všechny nezbytné technologie (rozvody a motory odvětrání, pojistná skříň, elektrifikace, osvětlení, připojení na silovou elektřinu, připojení k datovým rozvodům) stejně jako doplňkové prvky (pracovní stolek, variantní výklopné LCD) jsou koncentrovány do jednoho modulu, který nazýváme DOCK. Jedná se o univerzální samostatně kompletovanou jednotku, která je shodná pro všechny typy nových řad MO. DOCK je dutý kvádr z konstrukčních panelů, který zároveň tvoří nosnou část jedné strany objektu. Jeho rozměr je přizpůsoben potřebným prostorovým nárokům technologií. Jeho pevnost využíváme zároveň pro kotvení pantů velkoformátových celoprosklených dveří.

 

TVAR

Vychází z výše uvedených principů – koncept a funkce jdou ruku v ruce. Naproti sobě stojící pevné čalouněné stěny chrání uživatele v nejvíc exponovaných směrech. Pevná záda poskytují pocit bezpečí a a neprůhledná čelní stěna klid na práci. Jedna ze stěn v sobě ukrývá DOCK a má proto větší mocnost. Ostatní fasády tvoří prosklené plochy (fixní sklo, celoprosklenné dveřní křídlo a strop). Pevné boky propojené kcí podlahy vystupují nad úroveň proskleného stropu a vzniká tak nezaměnitelný, ikonický tvar „U“ charakteristický pro řadu MO PURE.

 

AKUSTIKA

MO odpovídá na obě základní otázky akustického komfortu.

Neprůzvučnost konstrukce má na starosti sendvič několika vrstev pevné překližky a pohltivých materiálů. Spolu s použitím akustického skla, řešením detailů utěsnění otvíravých částí a tlumičům na přívodu vzduchu tak zajišťujeme zvukové oddělení vnitřního a vnějšího prostoru v maximální míře.

Díky optimální ploše a rozmístění pohltivých materiálu působí vnitřní akustika prostředí klidně a příjemně. Práce s ideální dobou dozvuku a přirozeným vyzněním mluveného slova se projevuje především při telefonních či konferenčních hovorech.

 

MATERIÁL

Materiálovým řešením podporujeme koncept dvou doplňujících se principů. Axiomaticky obalujeme všechny plochy pevné skořápky měkkým čalounem. Transparentní části má na starosti akustické prosklení.

Horizontálním členěním čalouněných ploch získává objekt odpovídající měřítko. Eleganci dodává celku rukodělný detail patnáctimilimetrového zaoblení hran jednotlivých dílců. Jejich struktura vychází z ergonomicky ideálních výšek pro osazení stolku / barového stolku.

Doplňkovým materiálem pro řešení konstrukčních detailů jsou černě lakované kovové prvky. Pro doplňky interieru jsme zvolili masivní dubové dřevo s olejovaným povrchem.