RD v Jesenici vestavba v Horšovském Týně RD ve Slaném bazénový domek v Srbech rekonstrukce bytu na Letné rekonstrukce bytu v Dejvicích interiér RD ve Velkých Popovicích interiér RD v Kladně RD Vacov BD Zengrova Anglické nábřeží v Plzni vestavba do stodoly v Puclicích rekonstrukce BD v Lochkově rekonstrukce vily v Ostravě RD v Družci rekonstrukce sídla AON v Praze

dostavba ZŠJC v Lysolajích

2015 - 2017


Poloha: Praha-Lysolaje

Investor: městská část Lysolaje

Plocha: 1124 m2

Náklady: 30,6 mio

Stupeň: STS, DPS, DPI

Projekt řeší zásadní provozní problémy školy, které definoval investor. V rámci úprav vznikly dvě nové učebny, 4 samostatné družiny (s odpovídající plochou a zázemím), samostatné šatny s kapacitou cca 300 skříněk, vedlejší vstup s adekvátním předpolím a pobytová plocha ve školním dvoře.

Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit výše uvedené problémy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze stávajícího stavu navrhujeme odlišný přístup.

Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům.

Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. V jižní části tak vzniknou velkorysé učebny s kabinetem, v západní pak i díky adaptaci přízemí čtyři samostatné třídy školní družiny. Učebna v přízemí je napojena na zpevněnou plochu vnitřního atria s přírodním amfiteátrem a může sloužit i jako multifunkční prostor pro různé školní i mimoškolní akce (semináře, workshopy, setkání, zasedání...). Chráněné atrium se vzrostlým ořešákem volně parafrázuje rajský dvůr kláštera.

Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a umožňujeme zachovat nově vybudované dětské hřiště na sousedním pozemku.