RD v Jesenici vestavba v Horšovském Týně RD ve Slaném bazénový domek v Srbech rekonstrukce bytu na Letné rekonstrukce bytu v Dejvicích interiér RD ve Velkých Popovicích interiér RD v Kladně RD Vacov BD Zengrova Anglické nábřeží v Plzni vestavba do stodoly v Puclicích rekonstrukce BD v Lochkově rekonstrukce vily v Ostravě RD v Družci rekonstrukce sídla AON v Praze

revitalizace kotelny ve Staňkově

2015


Poloha: Staňkov

Investor: město Staňkov

Plocha: 490 m2

Náklady: neuvedeny

Stupeň: STS

Objekt bývalé kotelny je díky svojí jedinečné poloze uvnitř sídliště vhodný k budoucímu rozvoji i oživení místa. Nově vkládané funkce by měly být citlivým mixem společenského, sportovního, relaxačního a komunitního využití a poskytovat tak podmínky pro aktivity různých skupin obyvatel v průběhu celého dne. Stavba by se tak měla stát magnetem - lokálním komunitním mikrocentrem. Konkrétní náplň jsme volili na základě poptávky města, zkušeností s podobnými projekty z jiných obcí a širších souvislostech území.

Hlavní okruhy využití jsou tři: 1/ volnočasové - komunitní centrum s možností variabilního využití sálu (boulderová stěna, mateřské centrum, přednášky, promítání…) 2/ restaurační provoz s bowlingovou dráhou 3/ relaxační část se saunou. Provozy mohou fungovat ve vzájemné synergii nebo zcela samostatně.

Pro nové funkční využití bylo nutné redefinovat prostorové uspořádání bývalé kotelny. Vložením nezávislé hmoty, která obsahuje veškeré provozní zázemí vytváříme s minimem zásahů v prostoru tři základní funkční úrovně. Jasně čitelný kontrast pomáhá vnímat charakter původní průmyslové budovy v její strohosti a nového objemu reagujícího na soudobé potřeby a umožňující provoz zařízení.

Do hlavního prostoru bývalého uhelného skladu navrhujeme restauraci, která svojí koncepcí může být v průběhu času upravena i na jiné funkce. Díky velkorysým proskleným plochám přirozeně navazuje na okolní parter a nově navrženou zahrádku. Umístění bowlingové dráhy do zadní části umožňuje nerušený provoz obou funkcí. Vizuální propojení zajišťuje velkoformátové okno baru.

Volnočasový sál s boulderovou stěnou a saunou je situován do nižšího objektu zapuštěného pod úroveň terénu. Z důvodu zachování provozní nezávislosti a bezbariérového přístupu má samostatný vstup z jižní části přiléhající k parku. Ze zádveří lze vstoupit přímo do sálu nebo do šaten a technického zázemí. Multifunkční sál s boulderovou stěnou a dětským koutkem je přes tribuny propojen s restaurací. Provozy tak mohou fungovat nezávisle nebo jako jeden celek.

Veřejná sauna v nejvyšším patře je přístupná po točitém schodišti, nad kterým je umístěn kruhový světlík. Díky svému umístění poskytuje odpočívárna soukromí a nerušený výhled přes střechy sousedních objektů.