RD v Jesenici vestavba v Horšovském Týně RD ve Slaném bazénový domek v Srbech rekonstrukce bytu na Letné rekonstrukce bytu v Dejvicích interiér RD ve Velkých Popovicích interiér RD v Kladně RD Vacov BD Zengrova Anglické nábřeží v Plzni vestavba do stodoly v Puclicích rekonstrukce BD v Lochkově rekonstrukce vily v Ostravě RD v Družci rekonstrukce sídla AON v Praze

vestavba do stodoly v Puclicích

2011-2018


Poloha: Puclice

Investor: soukromá osoba

Plocha: 79 m2

Náklady: 3 mio

Stupeň: STS, DSP, DPS

Krásná zahrada ležící na nejvyšším a nejsevernějším místě obce v malé vesničce v západních Čechách nedaleko Domžlic ukrývá v západní části starou stodolu, jejíž historie sahá několik století nazpět. Původně zde stál kamenný ovčín, který na počátku 20. století vyhořel. Na jeho základech a torzu kamenných stěn byla vystavěna cihlová stodola o rozměrech 14 x 9 m. Díky tehdejší řemeslné zručnosti a fortelnosti materiálů se objekt zachoval bez nutnosti rozsáhlejších oprav ve výborném stavu až do současnosti.

Klienti nás oslovili se zajímavým zadáním. Vyřešit na pozemku v rámci poměrně omezeného rozpočtu celoroční bydlení pro jednoho až dva lidi s možností krátkodobě ubytovat až šest dalších osob. Najít nejlepší formu využití pozemku a stodoly s důrazem na zachování okouzlujícího charakteru místa a maximální propojení se zahradou.

Na první pohled se nabízelo několik možných řešení. Zbourat stodolu a na jejím místě postavit nový objekt. Stodolu ponechat pro technické účely a řešit její přístavbu. Spustit kompletní rekonstrukci stodoly pro účely bydlení. Ani jedna cesta nenaplňovala očekávání a limity dané investorem. Sytematické zkoumání potenciálu místa a série analýz daly vzniknout nestandardnímu konceptu - vložení nového nezávislého organismu, který by maximálně využil všech pozitiv již stojícího objektu. Jedná se o soudobý vstup avšak dostatečně pokorný, aby zachoval okouzlujícího genia loci a zůstal ve své podstatě na první pohled skoro neviditelný. Vestavba se propisuje do exteriéru pouze čtyřmi okny, které přivádí do interiéru světlo a slunce. Její tvar je formován nutností zachování vnitřních nosných konstrukcí stodoly a dalšími negativními či pozitivními vazbami s okolím. Zachování stodoly poskytlo nově vloženému objektu ochranu před povětrnostními podmínkami. Funguje jako skořápka - ochranná slupka (déšť, vítr, slunce...). V rámci rekonstrukce je naplánováno kompletní očištění historických konstrukcí, jejich ošetření a penetrace.

Z interiéru stodoly se stává jakýsi exteriointerier - meziprostor mezi nově vloženým organismem a zahradou s téměř katedrálním charakterem. Ten je dán převýšením prostoru a nasvětlením, které je realizováno díky děrování větracího systému (obrazce vynechaných cihel) a průhledným střešním taškám.

Centrálním prostorem uvnitř stodoly je hlavní terasa propojující všechny okolní prostory - sklad zahradní techniky, dílnu, sklep, vstup do nového objektu. Díky možnosti naplno otevřít vrata stodoly a velkoformátovému prosklení v přímé návaznosti na zahradu a terasu se v tomto místě dokonale smazává hranice mezi uvnitř a vně. Výhled do zahrady je rámován vstupním portálem stodoly a umožňuje tak nevšední zážitek synergie všech tří elementů - přírody, historie a současnosti.

Hlavním centrem celého objektu je obytný prostor. Ve směru orientace důležité východozápadní osy navazuje na vstupní portál ze zahradou a krytou terasu velkoformátové prosklení jídelny "sedící" západní okno. V jižní části je prostor převýšen na 4,3 m. Proslunění interieru zajišťuje dvojice jižních oken, odkrývajících i část historického kamenného zdiva. Do západní zvýšené části je vloženo mezipatro, ze které lze pozorovat panorama Českého lesa.

V severovýchodní části je umístěna ložnice s fantastickým výhledem podél stoleté kamenné zdi na alej modřínů a ovocné stromy.

Druhé podlaží nabízí kromě pracovny a ložnice pro 2-4 osoby i terasu v druhé úrovni nad střední částí objektu, která funguje jako odpočinkový a meditační prostor.

Díky využití ochrané funkce stávajícího objektu je možné stavbu provést velice jednoduše, jak po stránce konstrukční, tak ekonomické. Objekt není namáhán vodou, vlhkostí ani větrem. Konstrukce jsou tedy de facto v prostředí nevytápěného interieru. Díky tomu je možné použít system lehké dřevostavby, založené na betonových patkách.